Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

MENU

HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej szkoły jest dość długa i bogata zarówno pod względem oddziaływania społecznego jak i przemian organizacyjnych. Obecnie placówka obejmuje  zespół szkół, które oferują różne kierunki i poziomy kształcenia.

W roku 1924 decyzja ówczesnego Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zostaje otwarta w Białowieży szkoła typu rzemieślniczo - przemysłowego o nazwie PAŃSTWOWA SZKOŁA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ze specjalnością - stolarz budowlany. Decyzja ta wynikała z konieczności pozyskania wykwalifikowanych robotników i rzemieślników w regionie, w którym ze względu na dobre warunki do pozyskiwania i przetwarzania drewna, od czasów I wojny światowej rozwijał się przemysł drzewny.

Lokalizacja szkoły w Białowieży nie była rozwiązaniem najszczęśliwszym. Brakowało pomieszczeń do użytku szkolnego. Ponadto trudności komunikacyjne sprawiały, że rekrutacja młodzieży była utrudniona. Pierwszym dyrektorem szkoły był Leon Ambramowicz - inżynier budowy mostów. On to poczynił odpowiednie starania i w 1924 roku szkoła zostaje przeniesiona do Hajnówki. Tu z bazą lokalową było znacznie lepiej. Zajęcia praktyczne mogły się odbywać w dogodnych warunkach - na warsztaty, bowiem przeznaczono duży, piętrowy, poniemiecki budynek. Bardzo intensywny rozwój szkoły następuje po roku 1930 wraz z rozbudową i modernizacją Zakładów Przemysłu Leśnego.

Czynnikiem warunkującym wysokie notowania szkoły było prowadzenie pracowni projektowej oraz współpraca z wybitnymi architektami wnętrz W. Jastrzębskim i St. Siennickim. Wyroby produkowane w warsztatach szkolnych zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia. W okresie przedwojennym ta wspaniała baza lokalowa, kadra pedagogiczna, nie były w pełni wykorzystane - szkoła była płatna.

Mimo trudnych warunków sytuacja szkoły z biegiem lat poprawiała się. W latach 60-tych rozwija się intensywnie przemysł drzewny. Powstaje koncepcja budowy nowej szkoły, która kształciłaby kadrę techniczną dla potrzeb hajnowskich zakładów pracy. W roku 1965 rozpoczyna się budowa szkoły i trwa 5 lat. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie i wkład pracy ówczesnego dyrektora mgr inż. Jerzego Jarockiego i jego zastępcy Michała Poskrobki.

 

Nowy budynek wraz z salą gimnastyczną zostaje oddany do użytku w 1969r. Stare budynki szkolne adoptowano na internat. Nowa szkoła stworzyła nauczycielom i uczniom bardzo dobre warunki pracy. Rozszerza się zakres kształcenia o Technikum Mechaniczne i Technikum Zaoczne dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Z uwagi na wzrost liczby uczniów i specjalności, szkoła w roku 1972 otrzymuje nazwę: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. T. Kościuszki, a tworzą go:

  • Technikum Drzewno - Mechaniczne;

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W roku 1973 zostaje ufundowany przez społeczeństwo Hajnówki sztandar.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i znaczący wkład w rozwój regionu w 1974 r. szkoła otrzymuje Złotą Odznakę "ZASŁUŻONY BIAŁOSTOCCZYŹNIE", a w 1975 r. zostaje odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.

 

NAZWY SZKOŁY OD ROKU 1924

1924

Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego

1925 - 1939

Szkoła Przemysłu Drzewnego

1937 - 1940

Państwowe Gimnazjum Stolarskie, Szkoła Mechaniczna, Publiczna Szkoła Dokształcająca

1940 - 1941

Fabryczno - Zawodskoje Obuczenie

1944 - 1950

 Państwowe Gimnazjum Stolarskie

1946 - 1949

Państwowa Szkoła Mechaniczna

1946 - 1948

Średnia Szkoła Zawodowa Dokształcająca

1946 - 1950

Państwowe Gimnazjum Mechaniczne

1947 - 1951

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa

1948 - 1951

Państwowe Liceum Mechaniczne I st.

1948 - 1951

Państwowe Liceum Drzewne I st.

1951 - 1994

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1955 - 1974

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca

1963 - 1972

Technikum Przemysłu Drzewnego

1970 - 1972

Technikum Mechaniczne

1972 - 2002

Technikum Drzewno-Mechaniczne

1971 - 1981

Technikum Mechaniczne po ZSZ, Technikum Drzewne po ZSZ

1973 - 1977

Liceum Zawodowe Mechaniczne

1977 - 1983

Średnie Studium Zawodowe

1990 - 1997

Technikum Mechaniczne po ZSZ, Technikum Drzewne po ZSZ

1996 - 2004

Technikum Zawodowe Zaoczne dla Dorosłych

1999 - 2002

Liceum Zawodowe w zawodzie stolarz

1999 - 2002

Liceum Ekonomiczne

2000 - 2002

Liceum Zawodowe w zawodzie rolnik

2002

Technikum im. T. Kościuszki

2002

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dwu i trzyletnia

2002

Liceum Profilowane

2003 - 2006

Policealna Zaoczna Szkoła Rachunkowości i Finansów Dorosłych

 

 

 

 

 

Góra strony

opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com