Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

STYPENDYŚCI

ROK SZKOLNY 2013/2014

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak za wyniki w nauce otrzymują:

 

3 TE Krystyna Gawroń
3 TIb Kamil Kruczek
3 TE Rafał Krutel
4 TAK Krzysztof Lelach
3 TMa Mateusz Lewczuk
3 TMa Paweł Pucinik
3 TMa Bartosz Szumarski

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymuje:
 

3 TE Krystyna Gawroń

Stypendium unijne w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów" otrzymuje:

3 TE Krystyna Gawroń
3 TMa Paweł Pucinik

Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Budimex Danwood Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jeden semestr:

II semestr:

1 TB Sebastian Giemza
1 TB Marcin Michaluk
1 TB Jakub Nazaruk
1 TB Ewa Sakowicz
1 TB Mateusz Romaniuk
1 TB Radosław Sidoruk
opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com