Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Dyrekcja i kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce dokładają wszelkich starań, aby młodzież czuła się w naszej szkole bezpiecznie, była traktowana z szacunkiem, mogła znaleźć pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów. Tym celom służy m.in. współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.

Od 30 października w naszej szkole rozpoczęły się działania w ramach międzynarodowej kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznej akcji to „bullying” – przemoc rówieśnicza, która dotyczy problemów, z jakimi mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie są dzieci i młodzież – w szkole, klubie, na podwórku, w domu, również w sieci.

W ramach kampanii uczniowie klas drugich technikum mechanicznego, budownictwa, informatycznego, ekonomicznego oraz klasy pierwszej technikum żywienia i klasy pierwszej wielozawodowej uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracownika prewencji KPP w Hajnówce. Młodzież obejrzała film podejmujący problem przemocy rówieśniczej i zapoznała się ze skutkami prawnymi związanymi ze stosowaniem przemocy, w tym cyberprzemocy.

Koordynowanie przez pedagoga szkolnego akcji profilaktycznych w ramach tej kampanii pozwoli na dostarczenie uczniom wiedzy na temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i rozładowywania emocji w sposób akceptowany społecznie.
                                                        Lucyna Wojciuk, Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com