Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURS O F. DOSTOJEWSKIM

„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie” (U. Eco) – wiedzą o tym uczestnicy Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Fiodora Dostojewskiego, który odbył się 29 października 2015 roku w czytelni szkolnej. Uczniowie, którzy postanowili zmierzyć się z pytaniami konkursowymi musieli wykazać się znajomością biografii i dorobku artystycznego Fiodora Dostojewskiego, w tym „Zbrodni i kary” oraz „Łagodnej”. Dodatkową, wymaganą umiejętnością, była znajomość języka rosyjskiego, bowiem wśród zagadnień konkursowych znalazło się również czytanie ze zrozumieniem fragmentu dzieła – w oryginale. Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Fiodora Dostojewskiego jest pierwszym z cyklu dwujęzycznych konkursów dotyczących literatury powszechnej.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas: II i III Technikum Ekonomicznego, II i III Technikum Informatycznego oraz klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Laureatami konkursu zostali:
        Paulina Szwarc (klasa II TE),
        Anna Guryn (klasa III TI),
        Kamil Bartoszewicz (klasa III TE).

Organizatorkami konkursu były: pani Magdalena Zinkow-Antoniuk, pani Anna Świętochowska-Badowiec, pani Agnieszka Grodzka oraz pani Anna Lasota.
                                                        Magdalena Zinkow-Antoniuk
 


 

 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com