Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Wbrew obiegowym opiniom zima to nie tylko czas uśpienia, bezruchu i marazmu. Ta pora roku może, a nawet powinna, sprzyjać aktywności ruchowej i propagowaniu zdrowego stylu życia. Wszystko po to, aby wiosnę powitać w dobrej kondycji i nie dać się przesileniu wiosennemu. Uczniów naszej szkoły próbowały przekonać do aktywności: pani Mirosława Szpilko- opiekun koła PCK i pani Bogusława Bójko- Pietroczuk - opiekun SU.

W ZSZ przeprowadzono eliminacje XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wzięło w nich udział aż 38 uczniów, którzy odpowiadali na pytania z zakresu ochrony środowiska, prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy itp. Do etapu rejonowego olimpiady zakwalifikowały się: Ada Kamieńska z kl. 2 te i Małgorzata Martyniuk z kl. 4 te.

Różnego rodzaju działania podejmowane w ZSZ przez SU, szkolne koło PCK, panią pedagog, pielęgniarkę szkolną i wychowawców służą promowaniu szeroko pojmowanego zdrowego stylu życia: profilaktyce chorób, utrzymywaniu wszechstronnej aktywności fizycznej, wyeliminowaniu nałogów, nabywaniu umiejętności walki ze stresem. Uczniowie naszej szkoły mogą też rozwijać swoją aktywność ruchową podczas przerw śródlekcyjnych np. ćwicząc aerobik lub korzystając z siłowni szkolnej. Mamy nadzieję, że działania te dadzą pożądane efekty, bo przecież wszyscy wiedzą, że „w zdrowym ciele - zdrowe cielę”.
 

                                                                Anna Cyruk

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com