Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

KOLĘDNICY Z ZSZ NA SPOTKANIU OPŁATKOWYM ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Hajnowskie Koło Związku Sybiraków zorganizowało 12.01.2016 spotkanie opłatkowe, na które zaproszono grupę kolędniczą z naszej szkoły wraz z opiekunami - panią Anną Lasotą i panią Joanną Sapieżyńską. Wszystkich zebranych przywitała pani Irena Kostera - prezes hajnowskiego koła. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez ucznia ZSZ - Andrzeja Holonkę dramatycznych wspomnień o pierwszej wigilii zesłańców - fragmentu książki „Od Hajnówki do Pahlavi”. Słowa autorki – Anny Mironowicz nie tylko unaoczniły wszystkim, jak trudne były święta obchodzone w spartańskich warunkach, z dala od ojczyzny, ale też sprawiły, że spotkanie opłatkowe było jeszcze bardziej wzruszające niż zazwyczaj. Podniosły nastrój podtrzymały też kolędy i wiersze w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

W tym szczególnym spotkaniu opłatkowym, oprócz członków związku, młodzieży oraz duchowieństwa wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, gminnych i powiatowych, potwierdzając tym samym, jak ważna jest pamięć o tragicznych wydarzeniach sprzed lat, których uczestnikami byli sybiracy.
                                                                    Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com