Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

STYPENDIA IM. PROF. SIMONY KOSSAK

28 września 2015 roku już po raz dziewiąty przyznane zostały stypendia im. prof. Simony Kossak. Tym razem ta wyjątkowa i radosna uroczystość odbyła się w murach naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Hajnowskiego, dyrektorzy i pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych oraz tegoroczni stypendyści.

Uroczystość wręczenia stypendiów została poprowadzona przez uczniów naszej szkoły, którzy przywitali wszystkich przybyłych gości, zaprezentowali sylwetkę prof. Simony Kossak oraz przypomnieli historię przyznawania stypendiów. Wręczenia stypendiów dokonali starosta Powiatu Hajnowskiego, pan Mirosław Romaniuk, wicestarosta – pani Halina Surel oraz inspektor ds. edukacji, pani Magdalena Sierocka. Niezwykłą atmosferę uroczystości dopełnił krótki fragment audycji prof. Simony Kossak oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia znanej i cenionej przyrodniczki. Po części oficjalnej wszyscy obecni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak został utworzony przez Radę Powiatu Hajnowskiego w 2007 roku. Ustanowienie Funduszu podyktowane było pragnieniem wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów szkół powiatowych, a także chęcią uhonorowania zasług prof. Simony Kossak dla naszego regionu. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie w kwalifikacji rocznej średniej ocen co najmniej 5,0 i wzorowego zachowania lub zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim. W roku szkolnym 2015/2016 stypendia otrzymało 53 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 12 spośród tegorocznych stypendystów to uczniowie naszej szkoły.

Oto nasi najlepsi uczniowie:

 
Paulina Aleksiejuk 2 TB
Kamil Marcin Bartoszewicz 3 TE
Sylwia Gierasimiuk 2 TB
Grażyna Kajdewicz 4 TE
Weronika Barbara Kiczkajło 2 TB
Bartłomiej Mackiewicz 2 TB
Monika Pietroczuk 4 TE
Mateusz Romaniuk 3 TB
Paulina Rygorowicz 4 TE
Karolina Rygorowicz 4 TE
Klaudia Sapieszko 2 TE
Andżelika Tomaszuk 2 TE


Wszystkim tegorocznym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
                                                    Magdalena Zinkow-Antoniuk


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com