Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA STYPENDYSTÓW FUNDUSZU IM.PROF. S.KOSSAK

Trzynastka nie zawsze jest pechowa! Przekonuje nas o tym liczba uczniów naszej szkoły, którzy w bieżącym roku otrzymali stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak. Stypendystami zostali uczniowie wyróżniający się najlepszymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem. Są to:

1. Małgorzata Lasota – II TL
2. Patrycja Omieljaniuk – II TL
3. Patryk Skiepko – II TM
4. Dawid Iwaniuk – II TI
5. Paulina Aleksiejuk – III TB
6. Weronika Barbara Kiczkajło – III TB
7. Bartłomiej Mackiewicz - III TB
8. Mateusz Szwarc – III TB
9. Klaudia Sapieszko – III TE
10. Andżelika Tomaszuk-Spirydowicz – III TE
11. Mariusz Lisowski – III TM
12. Kamil Marcin Bartoszewicz - IV TE
13. Mateusz Romaniuk – IV TB

       17.10.2016, podczas uroczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk oraz Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska złożyli gratulacje i wręczyli dyplomy 44 uczniom hajnowskich szkół średnich, którzy zostali stypendystami.

Po ceremonii uczniowie z ZSO zaprezentowali sylwetkę prof. Simony Kossak, jej naukowy dorobek oraz przedstawili krótką część artystyczną o tematyce przyrodniczej.

Na uroczystości obecni byli nie tylko stypendyści i przedstawiciele władz samorządowych, ale też dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Pani dyrektor Eugenia Karwowska składając gratulacje uczniom ZSZ, którzy otrzymali stypendium, podkreśliła, iż z roku na rok zwiększa się liczba stypendystów z naszej szkoły. Dzięki wsparciu finansowemu mogą oni skuteczniej rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, a nawet realizować swoje małe marzenia, jak słusznie zauważył Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

                                                    Anna Cyruk, Lucyna Wojciuk
 


 

 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com