Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

SPEKTAKL W HDK DLA SENIORÓW I GIMNAZJALISTÓW

We środę 16.11.2016 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny pokazali hajnowianom montaż słowno-muzyczny, przygotowany z okazji Dnia Sybiraka. Tym razem wystąpili dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i gimnazjalistów z ZS nr 3. W HDK obecni byli również Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Mirosław Romaniuk, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce pan Włodzimierz Pietruczuk oraz pan Włodzimierz Pietroczuk - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Podobnie jak podczas poprzednich prezentacji publiczność była bardzo wzruszona, gdyż spektakl zawierał wstrząsające przykłady gehenny zesłańców, wiele osób nie mogło powstrzymać łez. Publiczność wyraziła swoje uznanie, gotując młodym aktorom owację na stojąco. Tak emocjonalny odbiór montażu świadczy o tym, iż praca przygotowujących go nauczycieli (Anny Cyruk, Anny Lasoty, Joanny Sapieżyńskiej i Eugeniusza Iwaniuka) oraz uczniów (Luizy Kasjaniuk, Martyny Zakrzewskiej, Klaudii Sapieżko, Klaudii Kupień, Małgorzaty Lasoty, Mariusza Myśliwskiego, Michała Wołkowyckiego, Bartosza Biedrzyckiego, Łukasza Aleksiejuka, Przemysława Batury, Damiana Czarneckiego) została doceniona. Uznanie dla młodych aktorów, którzy swoim występem zadali kłam twierdzeniom, że młode pokolenie nie kultywuje patriotycznych tradycji, wyraziła pani Mirosława Pawłowska, prezes hajnowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po obejrzeniu montażu poświęconego losom Sybiraków, widzowie zebrani w HDK wysłuchali wykładu pani Joanny Sapieżyńskiej, nauczycielki historii w ZSZ, na temat Polskie powstania narodowe na Podlasiu.
 

                                                            Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com