Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU "KOMPETENTNI ZAWODOWCY"

 

Zakończył się pierwszy etap projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY,  w ramach którego 32 uczniów naszej szkoły wzięło udział w ponadprogramowych stażach zawodowych.

Staże miały charakter wyjazdowy – staż realizowany w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujący dodatkowo zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – staż realizowany w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 01.08.2016 r. do 26.08.2016 r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

 

W stażach wyjazdowych wzięło udział:

10 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w Danwood - Bielsk Podlaski

8 uczniów o profilu kształcenia technik informatyk: staż w INTRATEL oraz MPO –Białystok

5 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia: staż w Hotelu KRESOWIAK– Siemiatycze

 

W stażach stacjonarnych wzięło udział:

7 uczniów o profilu kształcenia technik mechanik: staż w PRONAR – Narew

2 uczennice o profilu kształcenia technik ekonomista: staż w Urzędzie Miasta Hajnówka

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 


 

TECHNIK BUDOWNICTWA:
 
 
     
 
     
 
     
 
 

TECHNIK INFORMATYK:

 
 
     
 
     

     

TECHNIK ŻYWIENIA:

     
 
     
 
     

TECHNIK MECHANIK:

     
 
     
 
     
 
     

TECHNIK EKONOMISTA:

 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com